Partners

De partners hebben hoogwaardige kennis en kunde met als doel deze aan te bieden aan overheidsorganisaties en bedrijven, gaande vanaf het traject van leiderschap, tot project management, tot mensontwikkeling en professionalisering.

Intrprimus heeft afspraken en samenwerkingsvormen met deze partners: