IPMA

IPMA-NL is de Nederlandse beroepsvereniging van ruim 2.400 projectmanagers.

 IPMA-NL richt zich op het volgende:

Het organiseren van kennismanagement
Hierbij gaat het om het delen, ontwikkelen en borgen van kennis op het vakgebied. Middelen die ingezet worden om dit te realiseren zijn: boeken, seminars, het tijdschrift Projectie, lezingen, nieuwsbrieven, themagroepen, ontbijtsessies met het bedrijfsleven en de jaarmonitor.

Het certificeren, normeren en accrediteren van projectmanagers en projectmanagement
Hierbij gaat het om: het certificeren van individuele leden, accreditatie van opleidingsinstituten, normering van functieprofielen en normering van begrippen. Middelen die ingezet worden om dit te realiseren zijn: de NCB eindtermen vertaling, boeken, richtlijnen en de website.

Het organiseren van netwerken
IPMA-NL is een netwerkorganisatie i.o. en het leggen van verbindingen tussen leden is van cruciaal belang om het realiseren van de missie en visie dichterbij te brengen. Lezingen, seminars, borrels, communities en de ALV zijn middelen die hiervoor ingezet worden. Tevens worden werkgroepen ondersteund om aan hun netwerkfunctie vorm en inhoud te geven door professionaliseringsbijeenkomsten voor de kartrekkers.

Het beheer van het IPMA-register
In het IPMA-register staan alle project- programma- en portfoliomanagers vermeld die gecertificeerd zijn volgens de IPMA-normen.

Intrprimus is actief betrokken bij activiteiten van IPMA regio Oost. Zie: http://ipma-nl.nl/regiogroepen/regio-oost-nl

Uitgebreide informatie vindt u op www.ipma-nl.nl.