Sara Lee / DE Master Blenders 1753 – Implementatie portfoliomanagement

In aanloop naar de juridische splitsing en het zelfstandig naar de beurs gaan van DE Master blenders 1753, als onderdeel van Sara Lee, is aan intrprimus gevraagd het portfoliomanagement in te richten.

Een mooie opdracht die onder meer inhield om de structuur in te richten voor de portfolio en het overzicht van de projecten en programma’s te creëren met bijbehorende statussen.  Daarnaast hebben wij de gehele besturing van de portfolio ingericht in de compleet vernieuwde managementomgeving van Sara Lee, alsmede de rapportage en beoordelingscyclus.

De resultaten zijn binnen 3 maanden gerealiseerd en de eerste effecten zijn zeer veelbelovend om tot een gedegen en bewuste besturing te komen over de projecten en programma’s heen. De verwachte business case is een rendementsverbetering en efficiencyslag van ca 25%!

De klant zelf zegt hier over:

Gabor worked for me in a 3-months assignment when the IT PMO department was created. His contribution was key to simplify and improve some critical processes e.g. IT Portfolio Management.

Gabor is a conscientious and highly skilled person. Gabor’s in-depth knowledge, communication and people skills have consistently received praises from many people in the company.