Cases

In aanloop naar de juridische splitsing en het zelfstandig naar de beurs gaan van DE Master blenders 1753, als onderdeel van Sara Lee, is aan intrprimus gevraagd het portfoliomanagement in te richten.

Een prachtige opdracht voor de implementatie van strategisch programmamanagement en het professionaliseren van projectmanagement. We hebben bereikt dat programmamanagement op de kaart is komen te staan en een wezenlijke bijdrage levert aan het gecontroleerd en gecoördineerd realiseren van strategische veranderingen en projecten.

In een complexe periode en organisatie kreeg intrprimus de verantwoordelijkheid voor het managen van de transitie van het bedrijfsbureau Zakelijke Klantenservice. Onderdeel van de transitie waren het integreren, reorganiseren en kantelen van de bedrijfsbureaus Zakelijke Markt en MKB.

Als onderdeel van de fusie Getronics en PinkRoccade kreeg Gabor de opdracht de facilitaire bedrijven te integreren, te reorganiseren en om te bouwen tot een Shared Service Centre Facilities.

In 2010 is intrprimus gevraagd de key note speaker te leveren voor het Atos Jaarcongres voor projectmanagers en programmamanagers. Hierbij is langs het jaarthema ‘opdrachtgevers komen van Mercurius en projectmanagers komen van Mars’ een inspirerende presentatie gegeven waarbij kort, krachtig en ook heel praktisch een beeld is geschetst van de samenwerking binnen projecten.