Projectmanagement op basis van PRINCE2™ Editie 2017

Dit boek is een praktisch gebruikersboek voor het dagelijks werken in projecten. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de thema’s behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2 Edition 2017. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillen tussen de versie 2005 en de nieuwe versie 2017.

De inhoud van dit boek voldoet ruimschoots aan de theoretische eisen die gesteld worden om het PRINCE2 Foundation examen met goed gevolg af te leggen.

Dit boek is geschreven voor projectmanagers, projectleiders en teammanagers en alle andere personen die privé of in het werk betrokken zijn bij het inrichten en managen van projecten. De beschrijving van de processen en thema’s is gebaseerd op de PRINCE2™methode. De PRINCE2-terminologie is eveneens één op één overgenomen In dit boek wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de Methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten