Boeken

The purpose of this book is to provide guidance to the readers to gain a basic understanding of the PRINCE2® method and to pass the PRINCE2® Foundation exam. The content of this book is based on the official manual Managing Successful Projects with PRINCE2® - 2009 Edition. For the exam specifications this book is based on the PRINCE2 2009 - Syllabus V1.1. Additionally the PRINCE2 Foundation exam - Candidate Guidance V1.2 has been used.

Projectmanagement is een jong vakgebied, waarin zich desondanks al vele professionals bewegen. De ervaring en kennis van een groot aantal ervaren professionals is bijeengebracht in de IPMA Competence Baseline (ICB), waarvan de NCB de Nederlandse vertaling is. De meest recente versie van de NCB is versie 3 uit 2007. Op deze ICB is ondermeer een certificering voor projectmanagers gebaseerd, in vier niveaus: IPMA-A t/m IPMA-D.

Dit boek is een praktisch gebruikersboek voor het dagelijks werken in projecten. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de thema’s behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2 Edition 2017. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillen tussen de versie 2005 en de nieuwe versie 2017.

Net als ITIL en PRINCE2, is MSP een geregistreerd handelsmerk van OGC (Office of Government Commerce). Bert Hedeman en Gabor Vis van Heemst zijn tevens de medeauteurs van de succesvolle uitgave Projectmanagement op basis van PRINCE2 –(verkrijgbaar in Nederlands, Engels en Duits) en van: Projectmanagement op basis van NCB V3 – IPMA C en IPMA D.