Ook programma's zijn eindig

Een project heeft een einde, een programma soms twee

In de afgelopen jaren is er heel veel gedebatteerd over het beƫindigen van projecten en de wijze waarop dat zou moeten gebeuren. De stelling dat een project eindig is, wordt in projectmanagementland algemeen onderschreven. Al gaat het beƫindigen van projecten niet altijd even makkelijk ehn soepel. Maar hoe zit het met programma's? Nog steeds bestaat het idee dat programma's continue doorgaan. En als ze gestopot worden, is het vaak onduidelijk waarom dat gebeurd, hioe en onder welke voorwaarden. Indit artikel proberen we vanuit onze praktijkervaring met het aansturen van programmal's antwoorden te geven op deze vragen. Want ook programma's zijn eindig.

Download het gehele artikel: pdfdl2-Ook-programmas-zijn-eindig.pdf