MSP een introductie

Programmamanagement op basis van MSP

In onze als maar sneller veranderende omgeving wordt het steeds belangrijker niet alleen de veranderingen te bedenken en door te voeren maar vooral ook de voordelen van de veranderingen te oogsten. In de praktijk blijkt echter dat in meerderheid van de gevallen de ingezette veranderingen niet het gewenste effect opleveren. Dit is één van de belangrijkste redenen dat organisaties meer en meer kiezen voor het doorvoeren van veranderingen binnen de structuur van een programma. Steeds meer organisaties maken daarbij ook gebruik van de methode MSP. In dit artikel wordt de basisprincipes van MSP uitgelegd.

Managing Successful Programmes

MSP staat voor Managing Successful Programmes’ en is een programmamanagementmethodiek
die is ontworpen door de Organisation of Governance Commerce OGC van de Britse overheid.

De methode MSP geeft een ‘best practice’ voor het managen van programma’s en helpt organisaties bedrijfsstrategieën en bedrijfsdoelstellingen in hun organisatie te verwezenlijken, innovaties te realiseren, nieuwe bedrijfsvoeringen door te voeren en de geplande toegevoegde waarden zeker te stellen.

OGC heeft in het verleden ook de methodiek PRINCE2, ITIL en MoR (Management of Risk) ontwikkeld. PRINCE2 is een methodiek voor het managen van projecten. Zowel MSP als PRINCE2 zijn procesgeoriënteerd en sluiten daarbij geheel op elkaar aan. Belangrijke aspecten binnen de methode MSP zijn het organisatiemodel, het management van de toegevoegde waarde en het procesmodel.

Wat is een programma

Download het gehele artikel: pdfProgrammamanagement-op-basis-van-MSP.pdf