NL

Een project heeft een einde, een programma soms twee

In de afgelopen jaren is er heel veel gedebatteerd over het beëindigen van projecten en de wijze waarop dat zou moeten gebeuren. De stelling dat een project eindig is, wordt in projectmanagementland algemeen onderschreven. Al gaat het beëindigen van projecten niet altijd even makkelijk ehn soepel. Maar hoe zit het met programma's? Nog steeds bestaat het idee dat programma's continue doorgaan. En als ze gestopot worden, is het vaak onduidelijk waarom dat gebeurd, hioe en onder welke voorwaarden. Indit artikel proberen we vanuit onze praktijkervaring met het aansturen van programmal's antwoorden te geven op deze vragen. Want ook programma's zijn eindig.

Programmamanagement op basis van MSP

In onze als maar sneller veranderende omgeving wordt het steeds belangrijker niet alleen de veranderingen te bedenken en door te voeren maar vooral ook de voordelen van de veranderingen te oogsten. In de praktijk blijkt echter dat in meerderheid van de gevallen de ingezette veranderingen niet het gewenste effect opleveren. Dit is één van de belangrijkste redenen dat organisaties meer en meer kiezen voor het doorvoeren van veranderingen binnen de structuur van een programma. Steeds meer organisaties maken daarbij ook gebruik van de methode MSP. In dit artikel wordt de basisprincipes van MSP uitgelegd.